სკოლის შესახებ

სკოლის შესახებ (15)

შეფასების სისტემა - ნახვა
მისამართი: ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის ქუჩა 98 ტელეფონი: 0 (431) 23-21-31 ; 571 84-90-90 ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კერძო სკოლა ინტელექტი აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას 1–დან მე–12 კლასის ჩათვლით. პასუხს ვაგებთ მოსწავლეების ფუნდამენტურ განათლებაზე!
სკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისია
დანართი № 1 ა(ა)იპ საერთაშორისო ასოციაცია „ინტელექტთან“ არსებული კერძო სკოლა „ი ნ ტ ე ლ ე ქ ტ ი“ დამტკიცებულია…
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98