საგანმანათლებლო საქმიანობა წარმართოს საქართველოს სახელმწიფოს და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების საფუძველზე და აღზარდოს მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქე, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად.