სკოლაინტელექტშისწავლება  მიმდინარეობს  სრული ზოგადი  განათლების პირველ,

,მეორე და მესამე საფეხურზე (დაწყებითი, საბაზო  და   საშუალო). 

დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა.

სასწავლო კვირა 5-დღიანია. გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში გაცდენილი სასწავლო დღეების აღდგენა მოხდება შაბათ დღეს.

I-VII კლასებში სასწავლო პროცესი ემყარება ახალ ეროვნული სასწავლო გეგმას (2018-2024),

VIII-XII კლასებში -  2011-2016 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას.

სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად.

2019-2020 სასწავლო წელი იწყება 16.09.2019 წელს და მთავრდება 15.06.2020 წელს.

 

2019 - 2 0 20 ს ა ს წ ა ვლ ო  წ ლ ი ს კ ა ლ ე ნდ ა რ ი

ზამთრის არდადეგები I –XII  კლასებში:

30 დეკემბერი 2019 წელი - 14 იანვარი 2020 წელი.

საგაზაფხულო   არდადეგები I –XII  კლასებში:

9 მარტიდან - 14 მარტის ჩათვლით

სააღდგომო არდადეგები  I –XII  კლასებში:

17 აპრილი 2020  წელი - 20 აპრილი 2020 წელი.

საზაფხულო არდადეგები  II –XI  კლასებში :

16 ივნისი 2020 წელი  - 14 სექტემბერი 2020 წელი

საზაფხულო არდადეგები  I კლასში :

25 მაისი 2020 წელი - 14 სექტემბერი 2020 წელი

დასვენების  დღეები, რომლებიც არ მოექცა არდადეგებში:

14.10.19  – სვეტიცხოვლობა,   03.03.20 - დედის დღე,  09.04.20 - გლოვის დღე,

12.05.20 - ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე, 

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.

2019 – 2020 წლის გაკვეთილების და დასვენებების განრიგი:

I       გაკვეთილი      9.00 - 9.45

II      გაკვეთილი     9.50 – 10.35 

III    გაკვეთილი    10.40 – 11.25 

IV    გაკვეთილი    11.45 – 12.30

V     გაკვეთილი     12.35 – 13.20

VI   გაკვეთილი      13.25 – 14.10

VII  გაკვეთილი      14.15 - 15.00

VIII გაკვეთილი     15.05 – 15.50