ტოლერანტობა

მე-7 კლასელმა ანა ტყეშელიაძემ ახალი საგნის "მოქალაქეობის" გაკვეთილზე წარმოადგინა პროექტი "ტოლერანტობა". ანამ მოიპოვა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ სხვადასხვა ასაკის, სქესის, სარწმუნოებისა და ენის, ან განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან.