ღია გაკვეთილი მათემატიკაში

პედაგოგმა სოფიო ნიშნიანიძემ მე-9 კლასში წარმოადგინა ღია გეკვეთილი მათემატიკაში. გაკვეთილი ეხებოდა მონაცემთა შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს. ბავშვებმა დააჯგუფეს რაოდენობრივი მონაცემები ინტერვალთა კლასებში და ააგეს შესაბამისი ცხრილები და დიაგრამები (მათ შორის, ტექნოლოგიების გამოყენებით).