საინტერესო ლექცია ბიოლოგიის მუზეუმში

საბუნებისმეტყველო საგნების პოპულარიზაციის მიზნით, პედაგოგმა ჟანნა გაბიძაშვილმა უფროსკლასელები აკაკის უნივერსიტეტში სასწავლო ექსკურსიაზე მიიწვია.
ბავშვებმა მოისმინეს საინტერესო ლექცია, გაეცნენ ბიოლოგიის მუზეუმის ექსპონატებს.