კერძო სკოლა "ინტელექტი" ულოცავს მე-11 კლასის მოსწავლეს თეკლა პატარიძეს ინგლისურ ენაში ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტურში გადასვლას!
“ფლობდეთ მეორე ენას ნიშნავს ფლობდეთ მეორე სულს!”

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98