პროექტში წარმოდენილი წიგნები გადაწერილია შატბერდის მონასტერში.შატბერდი და ხანძთა- უდიდესი სამონასტრო კომპლექსია IX საუკუნისა, რომელიც დღეს სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზეა. საინტერესოა და ყურადღება გამახვილდა ჯრუჭის ოთხთავზე.ასევე სხვა უძველეს წიგნებზეც,რომელიც მტერს დავლად წაუღიათ და შემდეგ კეთილისმყოფელ ქართველებს გამოუხსნიათ ტყვეობიდან.

 
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98