სკოლა „ინტელექტის“ მისია

საგანმანათლებლო საქმიანობა წარმართოს საქართველოს სახელმწიფოს და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების საფუძველზე და აღზარდოს მაღალი გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების მქონე, აკადემიური განათლების, ანალიტიკურად მოაზროვნე, მოტივირებული, ინფორმირებული, კანონმორჩილი, ტოლერანტი, მრავალმხრივად განვითარებული პიროვნება, რომელიც ორიენტირებულია ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებებსა და ვალდებულებებზე.

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98