კერძო სკოლა ინტელექტი აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას 1–დან  მე–12 კლასის ჩათვლით.

პასუხს ვაგებთ მოსწავლეების ფუნდამენტურ განათლებაზე!

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98