სკოლა "ინტელექტი" მიწვეულია გამოფენაზე, როგორც აშშ საელჩოს პარტნიორი ორგანიზაცია

 
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98