პროექტის "ვაჟა-ფშაველას ცხოვრება და შემოქმედება" ფარგლებში მოეწყო სასწავლო ექსკურსია ჩარგალში, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმში, სადაც გიდობა ვაჟას შთამომავალმა გაგვიწია.
ეძღვნება 1921 წლის თებერვალს წითელი არმიის მიერ თბილისის აღებას, რასაც მოჰყვა ქართული სახელმწიფოს სრული ოკუპაცია. ოკუპაციის თემა დღემდე აქტუალურია, რადგან…
პროექტის ფარგლებში, 2018 წლის 20 თებერვალს, ჩატარდა სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია მწერალ ნოდარ დუმბაძის სახლ-მუზეუმში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენობანში.ექსკურსიას ხელმძღვანელობდა ქართული ენისა…
ბავშვებს გაუღვივდათ სიყვარული და პატივისცემა მშობლიური ენისადმი. გაიაზრეს ილიასეული მცნება "მამული, ენა, სარწმუნოება". გაკვეთილი გამოირჩეოდა მრავალფეროვნებით: პრეზენტაცია, სქემა, ფოტოგამოფენა, ინტერნეტრესურსთან…
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98