ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე მეხუთეკლასელებმა მია მამრიკიშვილმა და ავთანდილ მარგველაშვილმა წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაცია ცხოველების გამაფრთხილებელი და მფარველობითი შეფერილობის შესახებ. პედაგოგმა ანა ცხვედიანმა აღნიშნა, რომ ბავშვებმა დამოუკიდებლად მოიპოვეს ინფორმაცია აღნიშნულ თემაზე, შეარჩიეს შესაბამისი მაგალითები და რესურსები.

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98