2018 წლის 27 ნოემბერს მე-3 კლასელებმა პედაგოგ ნანა ფხაკაძის ხელმძღვანელობით
წარმოადგინეს პროექტი-"ჯანსაღი კვება"
1 აქტივობა : პრეზენტაცია: "საკვების მიღების სწორი ბალანსი" ბავშვებს გააცნო მე-3 კლასის მოსწავლემ ალექს მარგველაშვლმა

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98