მია მამრიკიშვილს კერძო სკოლა "ინტელექტი" ულოცავს დაბადების დღეს! 
მრავალ ფერად და მხიარულ დღეს გისურვებთ 

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98