მე-12 კლასელები ეცნობიან ფუნქციათა კომპოზიციას. პედაგოგი ნარგიზა მელქაძე.

 
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98