ბავშვებს გაუღვივდათ სიყვარული და პატივისცემა მშობლიური ენისადმი. გაიაზრეს ილიასეული მცნება "მამული, ენა, სარწმუნოება". გაკვეთილი გამოირჩეოდა მრავალფეროვნებით: პრეზენტაცია, სქემა, ფოტოგამოფენა, ინტერნეტრესურსთან მუშაობა. გამოჩნდა მოსწავლეების აქტიური ჩართულობა როგორც ჯგუფურ, ასევე ინდივიდუალურ მუშაობაში

 
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98