ეძღვნება 1921 წლის თებერვალს წითელი არმიის მიერ თბილისის აღებას, რასაც მოჰყვა ქართული სახელმწიფოს სრული ოკუპაცია. ოკუპაციის თემა დღემდე აქტუალურია, რადგან სამწუხაროდ, კვლავაც ოკუპირებულია ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი ნაწილი.

 
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98